نکاح یا ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی و یا جد پدری غیر نافذ می باشد.

نکاح و تعربف انواع آن

مخافت ولی با ازدواج دختر

ازدواج بدون اجازه ولیسوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم