وبلاگ


قرار جلب در امور حقوقی و کیفری

حکم جلب لغتی عامیانه است که در حقوق به آن قرار جلب یا دستور جلب گفته می‌شود.

اعتبار محکوم به چیست؟

رای در صورتیکه سه شرط زیر را داشته باشد، میتواند از اعتبار قضیه محکوم به استفاده کند. آن سه شرط عبارتست از

فراخوان پذیرفته شدگان آزمون قوه قضائیه

رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه بیان داشت: داوطلبانی که با توجه به نمره مکتسبه در آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضائیه پذیرفته شده‌اند.