مشکلات طلاق توافق

معمولا پس از صدور حکم طلاق توافقى شوهر هیچ اجباری برای آمدن به محضر ندارد و چون این طلاق با توافق طرفین صورت میگیرد به لحاظ قانونى رفتن به محضر هم باید با توافق طرفین باشد و نشود توافق طرفین را با الزام همراه کرد بنابراین برای حل این مشکل شاید بهترین راهکار این باشد که طرفین الزام رفتن به محضر را نیز جزیى از تعهدات خود در دادخواست ذکر کنند تا در نهایت در حکم دادگاه منعکس شود در این صورت میتوان الزام شوهر را به آنچه خود تعهد داده است از دادگاه درخواست کرد

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم