مدت زمان لازم برای طلاق توافقی از ابتدا تا دفتر خانه

در طلاق توافقی می بایست ابتدا جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمود که هزینه دادرسی طلاق توافقی و تعرفه خدمات در دفاتر خدمات قضایی تقریبا 100هزار تومان می گردد.
هزینه بعدی
 طلاق توافقی در مرحله  مشاوره می باشد که هزینه مشاوره دادگاه بسته به مجتمع های قضایی از 30 هزار تومان تا 40 هزار تومان می باشد.
هزینه نهایی
 طلاق توافقی پس از اخذ گواهی عدم امکان سازش می باشد که می بایست به دفترخانه های ثبت طلاق مراجعه گردد و معمولا طبق تعرفه عمل نمی نمایند و از 300 هزار تومان تا 400 هزار تومان جهت ثبت طلاق اخذ می نمایند. بهتر است قبل از مراجعه به دفاتر ثبت طلاق با دفاتر مذکور  در خصوص هزینه صحبت صورت گیرد چرا که برخی از این دفاتر هزینه ای پایین تر از مبالغ مذکور دریافت می نمایند و در واقع هزینه ثبت طلاق در دفاتر ثبت طلاق به گونه ای سلیقه ای شده است.

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم