قوانین مربوط به طلاق از طرف زوج

·         ماده ۱۱۳۳ :  مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره: زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

·         ماده ۱۱۳۴طلاق باید به صیغه‌ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.

·         ماده ۱۱۳۵طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.

·         ماده ۱۱۳۶ : طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

·         ماده ۱۱۳۷ : ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.

·         ماده ۱۱۳۸ : ممکن است صیغه‌ را به توسط وکیل اجرا نمود.

·         ماده ۱۱۳۹ : طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

·         ماده ۱۱۴۰ : طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.

·         ماده ۱۱۴۱طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.

·         ماده ۱۱۴۲طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

·         ماده ۱۱۴۳ : طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.

·         ماده ۱۱۴۴ : در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.

·         ماده ۱۱۴۵ : در موارد ذیل طلاق، بائن است:

1.     طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود؛

2.     طلاق یائسه؛

3.     طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد؛

4.     سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه‌ی رجوع باشد یا در نتیجه‌ی نکاح جدید.

·         ماده ۱۱۴۸ : در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.

·         ماده ۱۱۴۹ : رجوع در طلاق به هر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر این که مقرون به قصد رجوع باشد.

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم