طلاق توافقی و وکالت در طلاق زوجه از زوج

گاها زوجین به دلایلی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کنند تا در زمینه طلاق سند وکالت در طلاق تنظیم گردد و زوجه بتواند با داشتن وکالت بدون نیاز به زوج خود را مطلقه سازد. طلاقی که از این طریق انجام می شود طلاق توافقی محسوب می شود و به مانند طلاق توافقی همان مراحل طلاق توافقی را دارد. محتویات این نوع وکالتنامه ها حاوی نکاتی می باشد که در مطالب مربوطه دیگر توضیح داده شده است. در این طلاق توافقی برخی به اشتباه فکر می کنند که تنها با در دست داشتن این وکالتنامه ها و بدون نیاز به مراحل دادگاهی می توان مستقیما به دفترخانه طلاق جهت ثبت طلاق مراجعه کرد که این تصور اشتباه می باشد و در این نوع طلاق  زوجه نیز باید مراحل دادرسی طلاق را طی کند بدون اینکه نیازی به زوج (مرد) باشد (البته از طرف شوهرش می بایست وکیل دادگستری انتخاب نماید) و در نهایت در دفترخانه طلاق به ثبت طلاق بپردازد البته تشریفات دادرسی و مراحل انجام آن در مدت کوتاهی انجام می شود و دقیقا طلاق توافقی محسوب می گردد و به مانند آن تشریفات و مراحل کوتاهی دارد.  

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم