وضعیت خاص

یکی از حالات " عرصه، اعیان، عرصه و اعیان"می باشد که در اسناد مالکیت درج می شود

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم