طلاق از طرف مرد

قانون مدنی در ماده 1133 مقرر میدارد«مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد. » البته دانست که در حال حاضر برای انجام این کار اخذ گواهی عدم امکان سازش ضروری است.البته باید بدانیم که در طلاق حق رجوع به مرد داده شده  و می تواند در ایام عده برگردد.

در شش مورد، طلاقی که مرد واقع می سازد بائن است و مرد حق رجوع ندارد. از این شش مورد ، سه مورد آن ، اساساَ زن ، پس از وقوع طلاق ، تکلیفی به نگه داشتن عده ندارد و می تواند بلافاصله شوهر اختیار کند ، بنابراین موردی برای حق رجوع شوهر باقی نمی ماند ، زیرا رجوع در ایام عده امکان پذیر است  و این موارد عبارتندازطلاق غیر مدخوله ، طلاق صغیره و طلاق یائسه. سه مورد دیگر طلاق بائن که ممکن است زن مکلف به نگاه داشتن عده باشد ولی در عین حال شوهر حق رجوع ندارد، عبارتندازطلاق سوم (سه طلاقهخلع و مبارات (در طلاق خلع و مبارات از این جهت حق رجوع از شوهر سلب شده که زن ، لحاظ کراهت و نفرتی که از شوهر دارد، مالی را به ومی بخشد و او را راضی به انجام طلاق می نماید وقتی شوهر این بخشش را پذیرفت و طلاق را واقع ساخت، دیگر حق رجوع ندارد مگر اینکه زن به مال رجوع کند.

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم