دادن حق وکالت در طلاق به زوجه بسیاری از خانم‌ها در پی دریافت این حق هستند و این مورد خارج از این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر اسناد رسمی «وکالت در طلاق را به زن بدهد که در این صورت، زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی، می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. این شرط نیز مشکلی ندارد و صحیح است. البته این حق در میان مردم، به اشتباه (حق طلاق) خوانده می‌شود. باید توجه کرد که در هر صورت، حق طلاق متعلق به مرد است و خانم فقط می‌تواند (وکالت در طلاق) را از همسرش دریافت کند و به وکالت از او، خودش را مطلقه کند.
سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم