توضیحاتی راجع به طلاق توافقی

در طلاق توافقی زوجین پس از توافق در خصوص مسائل مالی و مسئله فرزند و حضانت آن با توافقات صورت گرفته در راستای وقوع طلاق می بایست به دادگاه خانواده رجوع کنند و هرچند زوجین راجع به وقوع طلاق و توافقات راجع به آن بین خود به توافق رسیده اند ولی بازهم با این وجود می بایست ابتدا از طریق دادگاه خانواده اقدام گردد و امکان مراجعه مستقیم جهت ثبت طلاق در دفترخانه طلاق وجود ندارد. در واقع در تمامی انواع طلاق زوجین می بایست پس از طی مراحل دادرسی قضایی  به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه نمایند.
در ابتدا زوجین جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی به دفاتر خدمات قضایی که در سال های اخیر تاسیس گردیده اند مراجعه می کنند و دادخواست طلاق توافقی خود را در این دفاتر  به ثبت می رسانند سپس دادخواست از طریق قسمت ارجاع مستقر در دادگاه های خانواده به یکی از شعبات فرستاده می شود. در مطالب پایین تر توضیحاتی مفصل در خصوص طلاق توافقی و مسائل مرتبط با آن داده شده است.
علت تمایل روز افزون زوجین به طلاق توافقی در تشریفات نسبتا کوتاه آن در قیاس با انواع دیگر طلاق می باشد

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم