آیا در طلاق توافقی معرفی داور و انجام داوری لازم می باشد؟!

طبق قانون جدید خانواده ، در تمامی موارد طلاق نیاز به داوری می باشد به جز طلاق توافقی . در واقع طلاق توافقی نیازی به امر داوری و تعیین داور از طرف زوجین ندارد اما دادگاه در طلاق توافقی، طرفین یا وکلای آنها را به واحد مشاوره که تقریبا امری تشریفاتی می باشد هدایت می نماید تا در خصوص توافقات مالی خویش و علت طلاق مشاوره صورت گیرد. اما در داوری ، دادگاه به هر یک از زوجین اعلام می نماید که یک نفر را به عنوان داور از طرف خود به دادگاه معرفی نمایند.

به عنوان پاسخ سوال می توان گفت طلاق توافقی نیازی به داوری ندارد اما نیاز به مراجعه به واحد مشاوره دارد.

 طلاق توافقی حق الوکاله استثنایی و مناسب

 

سوالی دربارۀ مسائل حقوقی دارید؟ از متخصصان گروه وکلای داته مشاوره بگیرید.
02188354016-7 منتظر تماس شما هستیم